PROJEKT POMOCI

Projekt KLOK.TEX je charitativní projekt zaměřený na poskytování finanční a materiální pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek (FOD), a to sběrem nepotřebného textilu, obuvi a hraček prostřednictvím kontejnerů označenými logy, barvami a názvem projektu, který vznikl na základě partnerství mezi rodinnou společností KOUTECKÝ s.r.o. a FOD.

Sběrové kontejnery nebo letáky pro domovní sbírky používané v rámci projektu KLOK.TEX jsou vždy řádně označeny logem FOD, telefonním číslem a webovou stránkou projektu.

Uvedené kontakty slouží pro vzájemnou komunikaci v případě jakéhokoliv problému, který se při sběru textilu může vyskytnout, popř. pro zodpovězení případných dotazů občanům.